aktualności

PFRON_wersja-podstawowa_RGB

Od 1 kwietnia 2022 r. realizujemy w naszym Stowarzyszeniu drugi okres projektu, w którym prowadzone są zajęcia dofinansowane  w ramach

umowy nr  ZZO/000273/05/D z dnia 7 maja 2021 r.

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Siła terapii 2.   Projekt będzie realizowany do 31.03.2024 r.

                                      Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Zgłoszenie do projektu   można dokonać  w biurze Stowarzyszenia, telefonicznie lub e-mailem. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od dnia 15 listopada 2021 do dnia 31.12.2021 r. realizować będziemy umowę podpisaną z Wojewodą Łódzkim nr 31/15/2021

pod tytułem „POMOC ŚWIĄTECZNA”

W ramach umowy dofinansowany zostanie zakup artykułów do paczek świątecznych

logo stowarzyszenia z napisem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFRON_wersja-podstawowa_RGB

 

HARMONOGRAM

zajęć finansowanych  przez Państwowy Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach umowy nr ZZO/000273/05/D z dnia  07.05. 2021 r                          Nazwa zdania: SIŁA TERAPII 2

 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.04 2021 do 31.03 2024
Lp. Nazwa zadania realizowanego w ramach projektu Terminy realizacji Miejsce realizacji
1 Indywidualne zajęcia z psychologiem

 

 

Terminy uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb beneficjenta Gabinet psychologiczny Łódź ul. Piotrkowska 182

 

Od ogłoszenia stanu epidemicznego, zajęcia mogą odbywać się on-line

2 Indywidualne zajęcia z pedagogiem

 

Wtorek  -1500 – 1800

piątek – 1500 – 1800

 

Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

 

Od ogłoszenia stanu epidemicznego, zajęcia mogą odbywać się on-line

3 Indywidualne zajęcia z logopedą Zajęcia umawiane indywidualnie z

beneficjentami:

Poniedziałek:

godz.  -1845 – 1945

Wtorek:

Godz. -845– 945

Godz. – 1000 – 1100

Godz.  – 1300 – 1400

Godz.  – 1430– 1530

Godz.  – 1540 – 1640

Godz.  –  1650 -1750

Godz.  –  1800– 190

Środa:

Godz.  – 745 – 845

Godz. – 900 – 1000

Godz.  – 1515 – 1615

Godz.  – 1900 – 2000

Czwartek:

Godz.  – 1430 – 1530

Godz.  – 1600 – 1700

Godz.  – 1715 – 1815

Piątek:

Godz. – 900 – 1000

Godz. – 1015 – 1115

Godz. – 1415 – 1515

Godz. – 1530 – 1630

Sobota:

Godz. – 900 – 1000

Godz.  – 1015 – 1115

Godz.  – 1230– 1330

Teresa Halabunda Żbikowska

 

Łódź ul. Marysińska 88A m. 116

 

 

4.

 

 

Indywidualne zajęcia z logopedą

Zajęcia umawiane indywidualnie z

beneficjentami:

Poniedziałek: 

Godz.  1500-1700

Wtorek:

Godz. 715 -915

Godz.1600 – 1800

Godz. 1900– 2000

Środa:

Godz.-  1300 – 1500

Godz. – 1700– 2000

Czwartek

Godz. –  1700 – w domu beneficjenta

Godz. –  1830 – w domu beneficjenta

Piątek:

Godz. –  900– 1200

Godz. – 1830-1930 w domu beneficjenta

Sobota:

Godz. 900– 1200

Godz. 1400-1500

 

 

 

 

„LogoMar”

Marta Kwaśniak Wojtyś

Gabinet – Łódź ul. Zarzewska18

 

 

 

 

 

 

5. Indywidualne zajęcia z logopedą  Terminy uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb beneficjenta

 

Beata Musierowicz

 

Centrum Składowa Zdrowia Sp. z o.o.

Ul. Składowa 16/18, Łódź

6. Indywidualne zajęcia z logopedą  Terminy uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb beneficjenta

 

Wtorek:

Godz. 1300-1400

Godz. 1800 – 1900

Środa:

Godz. 1200– 1300

Godz. 1400– 1500

Czwartek:

Godz. 1400 – 1500

Żaneta Pietrzak

 

Gabinet Logopedyczny TUTU

Ul. M. Skłodowskiej 32, 95-050 Konstantynów Ł.

7. Indywidualne zajęcia z logopedą  Terminy uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb beneficjenta

 

Czwartek:

Godz. 1400 – 1500

 

Sylwia Ramus-Paudyna

 

Centrum Słuchu i Mowy Surdus

Ul. Konstytucyjna 44/30, Łódź

8. Indywidualne zajęcia z terapii ręki  

Poniedziałek:

1200– 1300

Środa:

Godz. 1500 – 1700

piątek:

godz.   800-900 

Sobota:

Godz.  – 900– 1000

Godz.  – 1200– 1300

 

„LogoMar”

Marta Kwaśniak Wojtyś

 

Gabinet – Łódź,

ul. Zarzewska 18

 

Przedszkole Żywioły

ul. Obywatelska 57, Łódź

 

 

 

9. Indywidualne zajęcia z terapii ręki Poniedziałek: 

Godz.  1900-2000

Wtorek:

Godz. 1900 -2000

Środa:

Godz. – 1400– 1600

Czwartek

Godz. –  1500 – 1700

Piątek:

Godz. –  1400– 1600

 

Charbicka Magdalena Pracownia Diagnostyczno Terapeutyczna SENSORIS Łódź ul. Wici 6
10. Indywidualne zajęcia z terapii ręki Środa:

Godz.  – 1500-1700

Czwartek:

Godz.  1500-1700

 

 

 

Ewelina Rosłonek

Diagnoza Terapia Szkolenia

Ul. Wrocławska 20

Łódź

11. Indywidualne zajęcia integracji sensorycznej Poniedziałek:

Godz.  – 1530– 1630

Środa:

Godz.  – 1530– 1630

 

 

Katarzyna Wójt

 

Centrum Terapeutyczne SUKCES

Giemzów 49C

Brójce

12. Indywidualne zajęcia integracji sensorycznej Poniedziałek: 

Godz.  1600-1900

Wtorek:

Godz. 1500 -1800

Środa:

Godz. – 1700– 2000

Czwartek

Godz. –  1700 – 1900

Piątek:

Godz. –  1600– 1800

Sobota:

Godz. 900– 1400

Charbicka Magdalena Pracownia Diagnostyczno Terapeutyczna SENSORIS Łódź ul. Wici 6
13. Indywidualne zajęcia integracji sensorycznej Terminy uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb beneficjenta

Poniedziałek:

Godz. 1100– 1200

Piątek:

Godz. 1500-1600

Ewelina Rosłonek

Diagnoza Terapia Szkolenia

Ul. Wrocławska 20

Łódź

14. Indywidualne zajęcia integracji sensorycznej Terminy uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb beneficjenta

 

Środa:

Godz. 1500-1600

Czwartek:

Godz. 1500– 1700

Piątek:

Godz. 1600– 1700

Sylwia Ramus-Paudyna

 

Centrum Słuchu i Mowy Surdus

Ul. Konstytucyjna 44/30, Łódź

15.

 

Gimnastyka korekcyjna  

Piątek – 1615 -1915

Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

 

 

16. Szermierka rehabilitacyjna Go-Now Piątek – 1615 -1915 Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

 

 

17. Indywidualne zajęcia muzykoterapii Wtorek:       1600

 

środa:           1530– 1900

czwartek:     1430-1900

– w domu beneficjenta

 

– Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

 

 

18 Grupowe zajęcia muzykoterapii  

czwartek       1730– 1930

Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

 

 

19

 

Grupowe zajęcia muzykoterapii HIP-HOP  

Poniedziałek   1700-1900

wtorek –          1700-1900

Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

 

 

20. Indywidualne zajęcia taneczne Poniedziałek   1500-1700

wtorek –          1500-1700

Piątek –           1500-1600

Sobota –          900– 1000

Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

 

 

21. Zajęcia teatralne  

Sobota –  1000– 1200

 

Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

 

22. Trening pamięci i koncentracji  

Sobota –  1200– 1400

Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

 

23. Zajęcia na basenie Poniedziałek    1830 -1930

Czwartek         1830 -1930

 

niedziela    1000 – 1100

1100 – 1200

MOSIR Wodny Raj

ul. Wiernej Rzeki 2

 

basen Zatoka Sportu

ul. Politechniki 10, Łódź

24. Trening umiejętności społecznych  

Środa       1700 – 1900

Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

planowane są również wyjścia do miejsc publicznych w celu treningu zdobytych umiejętności

25. Zajęcia zespołu Mały Big Band Poniedziałek – 1615 – 1815

czwartek –       1615 – 1815

Centrum Twórczości Lutnia

Łódź ul. Łanowa

26. Bowling

 

Sobota   –       1100 – 1200 Sukcesja
27. Warsztaty Zaradności Życiowej

 

Od 26 czerwca  do 23 lipca

Od 31 lipca do 27 sierpnia

 

Ośrodek „Bardzynin”

Ostrów 5 gmina Dalików

28. Warsztaty logopedyczne Od 24 lipca do 30 lipca

 

Ośrodek „Bardzynin”

Ostrów 5 gmina Dalików

Planowane zajęcia mogą zostać odwołane z powodu choroby beneficjenta lub terapeuty, w takim przypadku staramy się odpracować zajęcia w innym terminie.

Od ogłoszenia stanu epidemicznego, zajęcia mogą odbywać się on-line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFRON_wersja-podstawowa_RGB

Od 1 kwietnia 2021 r. w naszym Stowarzyszeniu prowadzone są zajęcia dofinansowane  w ramach

umowy nr  ZZO/000273/05/D z dnia 7 maja 2021 r.

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Siła terapii 2.   Projekt będzie realizowany do 31.03.2024 r.

 

 

                                      Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Zgłoszenie do projektu   można dokonać  w biurze Stowarzyszenia, telefonicznie lub e-mailem. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od dnia 16 listopada 2020 do dnia 31.12.2020 r. realizować będziemy umowę podpisaną z Wojewodą Łódzkim nr 39/35/2020

pod tytułem „POMOC ŚWIĄTECZNA”

W ramach umowy dofinansowany zostanie zakup artykułów do paczek świątecznych

 

logo stowarzyszenia z napisem

 

 

 

 

 Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

 

Od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. realizujemy umowę o powierzenie grantu nr UEB/000019/05/D  dotyczącej projektu

pt. ” Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Kwota dofinansowania 7560,00 zł.

PFRON_wersja-podstawowa_RGB

 

 

 

 

 

 

 

 

PFRON_wersja-podstawowa_RGB

Od 1 kwietnia 2018 r. w naszym Stowarzyszeniu prowadzone są zajęcia dofinansowane  w ramach

umowy nr  ZZO/000195/05/D z dnia 20 marca 2018 r.

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą SIŁA TERAPII.

Projekt będzie realizowany do 31.03.2021 r. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

HARMONOGRAM

od 1.04.2020 do dnia 31.03.2021

 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1.04 2020 do 31.03 2021

Lp.

Nazwa zadania realizowanego w ramach projektu

Terminy realizacji

Miejsce realizacji

1

Indywidualne zajęcia z psychologiem Terminy uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb beneficjenta Gabinet psychologiczny Łódź ul. Piotrkowska 182

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania. Można korzystać z zajęć on line

2

Indywidualne zajęcia z pedagogiem Wtorek -1530 – 1830

piątek – 1530 – 1830

Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania. Można korzystać z zajęć on line

3

Indywidualne zajęcia z logopedą Zajęcia umawiane indywidualnie

beneficjenci:

Poniedziałek:

godz.- 1445 godz. -1615 godz. -1800

Wtorek:

Godz. -1530 Godz. – 1645 Godz. – 1800

Środa:

Godz. – 830 Godz. – 1000 Godz. – 1115 Godz. – 1730

Godz. – 1900

Czwartek:

Godz. – 745 Godz. – 900 Godz. – 1445 Godz. – 1730

Godz. – 1845

Piątek:

Godz. – 815 Godz. – 1000 Godz. – 1300 Godz. – 1430

Godz. – 1715 Godz.- 1840

Sobota:

Godz. – 915 Godz. – 1230 Godz. – 1400

Teresa Halabunda Żbikowska

Łódź ul. Marysińska 88A m. 116

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania. Można korzystać z zajęć on line

Indywidualne zajęcia z logopedą Beneficjenci:

Poniedziałek:

Godz. 1800 -w domu beneficjenta

Wtorek:

Godz. 0800 gabinet

Godz. 1800-w domu beneficjenta

godz. 1000 gabinet

Środa:

 gabinet

Godz.- 0730Godz. – 0830 Godz.- 1500Godz. – 1600

Godz. – 1700

Czwartek

Godz. – 1700 – w domu beneficjenta

Godz. – 1815 – w domu beneficjenta

Piątek:

Godz. – 1800– w domu beneficjenta

LogoMar”

Marta Kwaśniak Wojtyś

Gabinet – Łódź ul. Zarzewska18

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania. Można korzystać z zajęć on line

Indywidualne zajęcia z logopedą

Terminy uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb beneficjenta Beata Zachtej

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

Ul. Sterlinga 13, Łódź

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania. Można korzystać z zajęć on line

Indywidualne zajęcia z logopedą

Środa godz. 10.00 co 2 tydz. Habik Monika

Ul. Amazonitowa 14

Łódź

4

Indywidualne zajęcia z terapii ręki

Wtorek:

Godz. – 900 -gabinet

piątek:

godz. – 1130 – przedszkole

godz. – 1230 – przedszkole

Sobota:

Godz. – 900– gabinet

Godz. – 1000-gabinet

Godz. – 1100– gabinet

Godz. – 1400– gabinet

LogoMar”

Marta Kwaśniak Wojtyś

Gabinet – Łódź,

ul. Zarzewska 18

Przedszkole Żywioły

ul. Chocimska 13, Łódź

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania. Można korzystać z zajęć on line

Indywidualne zajęcia z terapii ręki

Poniedziałek:

Godz. – 1615

Wtorek:

Godz. – 830

Godz. – 1700

Charbicka Magdalena Pracownia Diagnostyczno Terapeutyczna SENSORIS Łódź ul. Wici 6

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania. Można korzystać z zajęć on line

Indywidualne zajęcia z terapii ręki

Środa godz. 10.00 co 2 tydz. Habik Monika

Ul. Amazonitowa 14

Łódź

 

5

Indywidualne zajęcia integracji sensorycznej Poniedziałek:

Godz. – 1715

Godz. – 1800

pozostałe zajęcia umawiane na bieżąco

Charbicka Magdalena Pracownia Diagnostyczno Terapeutyczna SENSORIS Łódź ul. Wici 6

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania. Można korzystać z zajęć on line

Indywidualne zajęcia integracji sensorycznej Terminy uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb beneficjenta Ewelina Rosłonek

NEUROSTYK

Ul. Wrocławska 20

Łódź

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania. Można korzystać z zajęć on line

Indywidualne zajęcia integracji sensorycznej Środa godz. 10.00 co 2 tydz. Ewelina Rosłonek

NEUROSTYK

Ul. Wrocławska 20

Łódź

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania. Można korzystać z zajęć on line

6

Gimnastyka korekcyjna Piątek – 1615 -1915 Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania. Można korzystać z zajęć on line

7

Indywidualne zajęcia muzykoterapii Wtorek: 1600

środa: 1530– 1900

czwartek: 1400-1900

– w domu beneficjenta

– Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania. Można korzystać z zajęć on line

8

Grupowe zajęcia muzykoterapii Wtorek 1500 – 1700

czwartek 1730– 1930

Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania. Można korzystać z zajęć on line

9

Grupowe zajęcia muzykoterapii HIP-HOP Poniedziałek 1700-1900

wtorek – 1700-1900

Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania. Można korzystać z zajęć on line

10

Zajęcia na basenie Poniedziałek 1830 -1930

Czwartek 1830 -1930

niedziela 900 – 1000 1200 – 1300

MOSIR Wodny Raj

ul. Wiernej Rzeki 2

basen WSIiU Angelika

ul. Rzgowska

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania.

11

Trening umiejętności społecznych Środa 1700 – 1900 Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

planowane są również wyjścia do miejsc publicznych w celu treningu zdobytych umiejętności

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania.

12

Zajęcia zespołu Mały Big Band Poniedziałek – 1615 – 1815

czwartek – 1615 – 1815

Centrum Twórczości Lutnia

Łódź ul. Łanowa

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania. Można korzystać z zajęć on line

13

Bowling Sobota – 1100 – 1200 Sukcesja

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do odwołania.

14

Warsztaty Zaradności Życiowej 30 czerwca do 31 lipca 2020
8 sierpnia do 24 sierpnia 2020
Ośrodek „Bardzynin”

Ostrów 5 gmina Dalików

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od dn. 13.03.2020 nastąpiła zmiana zasad organizowania zajęć.

15

Warsztaty logopedyczne Od 1 sierpnia do 7 sierpnia 2020

 

Ośrodek „Bardzynin”

Ostrów 5 gmina Dalików

Planowane zajęcia mogą zostać odwołane z powodu choroby beneficjenta lub terapeuty, w takim przypadku staramy się odpracować zajęcia w innym terminie.

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy!

Zapraszamy na coroczne spotkanie wigilijne, które odbędzie się

07.12.2019 r. o godz. 14.00

w C.T. Lutnia, ul. Łanowa 14, Łódź

Nasze spotkanie przy wigilijnym stole umilone zostanie wizytą Św. Mikołaja, który rozda paczki. Paczki mogliśmy przygotować dzięki otrzymanemu dofinansowaniu od Wojewody Łódzkiego oraz otrzymanym darowiznom.

 

 

 

 

 

 

Od dnia 15 listopada 2019 do dnia 31.12.2019 r. realizować będziemy umowę podpisaną z Wojewodą Łódzkim nr 31/36/2019

pod tytułem POMOC ŚWIĄTECZNA

W ramach umowy dofinansowany  zostanie zakup artykułów  do paczek, które zostaną przygotowane i rozdane w trakcie naszego spotkania wigilijnego.

logo stowarzyszenia z napisem

 

 

 

 

W dniu 26.09.2019 roku podpisaliśmy umowę o Realizację Zadania Publicznego dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego

nr 2/D/PFRON/2019

pod tytułem Moja Sztuka Moje Życie

 

Umowę będziemy realizowali od dnia 01.10.2019  do 19.12.2019 roku. W ramach projektu organizowany będzie przegląd twórczości osób niepełnosprawnych. Festiwal odbędzie się w dniach 23 -25 października 2019 r. w C.T.Lutnia. W trakcie festiwalu zobaczymy prezentacje sceniczne, plastyczne oraz zaprosimy na warsztaty artystyczne.

  
  WWW.LODZKIE.PL

PFRON

 

 

 

PFRON_wersja-podstawowa_RGB

Od 1 kwietnia 2018 r. w naszym Stowarzyszeniu prowadzone są zajęcia dofinansowane  w ramach

umowy nr  ZZO/000195/05/D z dnia 20 marca 2018 r.

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą SIŁA TERAPII.

Projekt będzie realizowany do 31.03.2021 r. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

 

 

HARMONOGRAM

zajęć finansowanych przez Państwowy Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy nr ZZO/000195/05/D z dnia 20 marca 2018 r.

Nazwa zdania: SIŁA TERAPII

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1.04 2018 do 31.03 2019

Lp.

Nazwa zadania realizowanego w ramach projektu

Terminy realizacji

Miejsce realizacji

1

Indywidualne zajęcia z psychologiem Terminy uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb beneficjenta Gabinet psychologiczny Łódź ul. Piotrkowska 182

2

Indywidualne zajęcia z pedagogiem Wtorek -1530 – 1830

piątek – 1530 – 1830

Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

3

Indywidualne zajęcia z logopedą Zajęcia umawiane indywidualnie

beneficjenci:

Poniedziałek:

godz.- 1445 godz. -1615 godz. -1800

Wtorek:

Godz. -1530 Godz. – 1645 Godz. – 1800

Środa:

Godz. – 830 Godz. – 1000 Godz. – 1115 Godz. – 1730

Godz. – 1900

Czwartek:

Godz. – 745 Godz. – 900 Godz. – 1445 Godz. – 1730

Godz. – 1845

Piątek:

Godz. – 815 Godz. – 1000 Godz. – 1300 Godz. – 1430

Godz. – 1715 Godz.- 1840

Sobota:

Godz. – 915 Godz. – 1230 Godz. – 1400

Teresa Halabunda Żbikowska

Łódź ul. Marysińska 88A m. 116

Indywidualne zajęcia z logopedą Beneficjenci:

Poniedziałek:

Godz. 1800 -w domu beneficjenta

Wtorek:

Godz. 0800 gabinet

Godz. 1800-w domu beneficjenta

godz. 1000 gabinet

Środa:

 gabinet

Godz.- 0730Godz. – 0830 Godz.- 1500Godz. – 1600

Godz. – 1700

Czwartek

Godz. – 1700 – w domu beneficjenta

Godz. – 1815 – w domu beneficjenta

Piątek:

Godz. – 1800– w domu beneficjenta

LogoMar”

Marta Kwaśniak Wojtyś

Gabinet – Łódź ul. Zarzewska18

Indywidualne zajęcia z logopedą

Terminy uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb beneficjenta Beata Zachtej

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

Ul. Sterlinga 13, Łódź

Indywidualne zajęcia z logopedą

Środa godz. 10.00 co 2 tydz. Habik Monika

Ul. Amazonitowa 14

Łódź

4

Indywidualne zajęcia z terapii ręki

Wtorek:

Godz. – 900 -gabinet

piątek:

godz. – 1130 – przedszkole

godz. – 1230 – przedszkole

Sobota:

Godz. – 900– gabinet

Godz. – 1000-gabinet

Godz. – 1100– gabinet

Godz. – 1400– gabinet

LogoMar”

Marta Kwaśniak Wojtyś

Gabinet – Łódź,

ul. Zarzewska 18

Przedszkole Żywioły

ul. Chocimska 13, Łódź

Indywidualne zajęcia z terapii ręki

Poniedziałek:

Godz. – 1615

Wtorek:

Godz. – 830

Godz. – 1700

Charbicka Magdalena Pracownia Diagnostyczno Terapeutyczna SENSORIS Łódź ul. Wici 6

Indywidualne zajęcia z terapii ręki

Środa godz. 10.00 co 2 tydz. Habik Monika

Ul. Amazonitowa 14

Łódź

5

Indywidualne zajęcia integracji sensorycznej Poniedziałek:

Godz. – 1715

Godz. – 1800

pozostałe zajęcia umawiane na bieżąco

Charbicka Magdalena Pracownia Diagnostyczno Terapeutyczna SENSORIS Łódź ul. Wici 6
Indywidualne zajęcia integracji sensorycznej Terminy uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb beneficjenta Ewelina Rosłonek

NEUROSTYK

Ul. Wrocławska 20

Łódź

Indywidualne zajęcia integracji sensorycznej Środa godz. 10.00 co 2 tydz. Ewelina Rosłonek

NEUROSTYK

Ul. Wrocławska 20

Łódź

6

Gimnastyka korekcyjna Piątek – 1615 -1915 Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

7

Indywidualne zajęcia muzykoterapii Wtorek: 1600

środa: 1530– 1900

czwartek: 1400-1900

– w domu beneficjenta

– Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

8

Grupowe zajęcia muzykoterapii Wtorek 1500 – 1700

czwartek 1730– 1930

Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

9

Grupowe zajęcia muzykoterapii HIP-HOP Poniedziałek 1700-1900

wtorek – 1700-1900

Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

10

Zajęcia na basenie Poniedziałek 1830 -1930

Czwartek 1830 -1930

niedziela 900 – 1000 1200 – 1300

MOSIR Wodny Raj

ul. Wiernej Rzeki 2

basen WSIiU Angelika

ul. Rzgowska

11

Trening umiejętności społecznych Środa 1700 – 1900 Siedziba Stowarzyszenia Łódź ul. Kilińskiego 2

planowane są również wyjścia do miejsc publicznych w celu treningu zdobytych umiejętności

12

Zajęcia zespołu Mały Big Band Poniedziałek – 1615 – 1815

czwartek – 1615 – 1815

Centrum Twórczości Lutnia

Łódź ul. Łanowa

13

Bowling Sobota – 1100 – 1200 Sukcesja

14

Warsztaty Zaradności Życiowej 30 czerwca do 24 sierpnia 2018 Ośrodek „Bardzynin”

Ostrów 5 gmina Dalików

15

Warsztaty logopedyczne Od 25 sierpnia do 31 sierpnia 2018 Ośrodek „Bardzynin”

Ostrów 5 gmina Dalików

Planowane zajęcia mogą zostać odwołane z powodu choroby beneficjenta lub terapeuty, w takim przypadku staramy się odpracować zajęcia w innym terminie.

logo stowarzyszenia z napisem

                        PFRON                               WWW.LODZKIE.PL

 W terminie od 04.09.2017 roku do dnia 19.12.2017 realizować będziemy projekt  na podstawie umowy nr 07/D/PFRON/2017 o realizację zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego pod tytułem: MOJA SZTUKA MOJE ŻYCIE

 

 

 

 

OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE Z URZĘDU MIASTA ŁODZI  W WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ,

DO PROJEKTU PT. „SPRAWNA RĘKA”

W PROJEKCIE WEŹMIE UDZIAŁ 12 DZIECI Z  ZESPOŁEM DOWNA W WIEKU OD URODZENIA DO 12 ROKU ŻYCIA,  Z TERENU MIASTA ŁODZI.

PROJEKT ZAKŁADA OBJĘCIE ICH KOMPLEKSOWĄ OPIEKĄ PRZEZ TERAPEUTĘ -SPECJALISTĘ PRZESZKOLONEGO W DZIEDZINIE MAŁEJ MOTORYKI- TERAPII RĘKI.

PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY OD 28.04.2017 DO 23.12.2017 R.

 

 

WARSZTATY ZARADNOŚCI ŻYCIOWEJ-LATO 2017

RUSZYŁY ZAPISY NA TURNUSY W BARDZYNINIE.

TERMINY

I TURNUS- 24.06.-07.07.2017

II TURNUS- 08.07.-21.07.2017

III TURNUS- 22.07.-04.08.2017

IV TURNUS – 05.08.-18.08.2017

ZAPISY PRZYJMOWANE SĄ W BIURZE STOWARZYSZENIA

PIKNIK MAJOWY!!

Zapraszamy na coroczny piknik w Bardzyninie!

27.05.2017 (sobota) będziemy bawić się razem z Klubem Rotary. Czeka na nas wiele atrakcji, ognisko, słodkości i nie tylko.:)

Do zobaczenia !!!

 

 

UWAGA! UWAGA!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

20.05.2017 ROKU

I. TERMIN- GODZ. 10.00

II. TERMIN – GODZ. 10.15

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA

ŁÓDŹ, UL. KILIŃSKIEGO 2

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na zabawę karnawałową, która odbędzie się

11 lutego 2017 r.

od godz. 14.00 do godz.18.00

w Bałuckim Ośrodku Kultury „Lutnia” ul. Łanowa 14.

Prosimy zabrać  dobry humor i siły do zabawy :).

Do zobaczenia w sobotę!!

Kochani !

Zgodnie z postanowieniem Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

z dnia 16.04.2016 roku

PRZYPOMINAMY, że

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

NA ROK    2017

WYNOSI 70,00 zł.

 

 

 

 

 

BARDZYNIN

Ruszyły zapisy na turnusy w Bardzyninie

I turnus od 25.06.2016-08.07.2016

II turnus 09.07-22.07.2016

III turnus 23,07-05,08,2016

IV turnus 06.08-19.08.2016

w celach zapisu prosimy o kontakt telefoniczny 42 630 73 48 lub wizyta osobista w siedzibie biura Stowarzyszenia ul. Kilińskiego 2

Uwaga!!

Zarząd przypomina o spotkaniu integracyjnym członków Stowarzyszenia w dnu 30.04.2016 w Bardzyninie.

Od godziny 12,00 ośrodek będzie otwarty dla chętnych możliwość spędzenia majówki do 03.05.2016

 Uwaga Uwaga !!!

Prosimy o propozycje zmiany nazwy Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi.

Dobrze by było wprowadzić nazwę skróconą dla naszego Stowarzyszenia. Na propozycje czekamy do dnia 10.04.2016r.

Wybór z pośród propozycji nastąpi na Walnym zebraniu w dniu 16.04.2016r ( 1termin godz 10:00 2 termin godz 10:15 )

Propozycje można nadsyłać drogą mailową lub telefonicznie pod numerem 42-630-73-48

 

Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na Pokaz Mody

The Fashion Chromosom 21 ,, MODA BEZ GRANIC’

W dniu 20. MARCA 2016 O GODZ. 15:00

Pokaz odbędzie się w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121 w Budynku CPM

 

 Ważne , Ważne, Ważne

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego chcemy wybrać nazwę ,, skróconą” dla naszego Stowarzyszenia bardzo prosimy o zastanowienie się odnośnie tej kwestii.

jest również propozycja dotycząca kilku kwestii, poniżej list który otrzymaliśmy:

Coś tak cicho na naszej stronie.
Nie wiem, może wszystko wszystkim się podoba.
Może nikt nie ma nic do powiedzenia.
Ja mam kilka kwestii, które ostatnio mnie nurtują.
W związku z Walnym Zebraniem :
1. Zmiana nazwy Stowarzyszenia – nie możemy używać zwrotu „chorych” najprościej zastąpić go zwrotem „osób”.
2. Wybierzmy nazwę, której możemy używać i która będzie krótka np. „+21”, „Oczko” lub inne. Chciałabym aby nazwa została wybrana metodą „burzy mózgów”.
3. Należy zastanowić się nad dalszymi kierunkami działania Stowarzyszenia
– do tej pory zajmowaliśmy się tylko organizacją zajęć rehabilitacyjnych, wydaje mi się, że musimy iść dalej i pomyśleć o możliwości zatrudnienia naszych podopiecznych.
Nie wiem czy ktokolwiek z rodziców jest tym tematem zainteresowany, bo ja tak.
Chciałabym, aby rodzice zainteresowani tym tematem zebrali się i porozmawiali na ten temat. Być może należy dokonać poprawek w statucie pod tym kontem?
Moim zdaniem musimy także pomyśleć nad przyszłością naszych dzieci, zapewnieniem im opieki -np mieszkania chronione, DPS, dom dziennego pobytu – są różne możliwości, ale musimy zacząć poszukiwana najlepszych rozwiązań, nie możemy unikać tego tematu bo tylko my możemy zapewnić naszym dzieciom najlepsze dla Nich rozwiązania i przygotować do nich.
Trochę się rozpisałam, mam nadzieję, że znajdą się osoby zainteresowane tymi tematami.
Wszystkie tematy wymagają czasu do ich realizacji ( 2 -3-4 lata ) dlatego uważam, że najwyższy czas o tym pomyśleć.

Prosimy o zastanowienie się nad kwestiami i liczne przybycie na zebranie w dniu 16,04,2016r

                                                                                                                                               UWAGA

                                                                                                                                           W DNIU 16.04.2016r  odbędzie się :

                                                                                                                      WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

                                                                                                                                                       1-TERMIN GODZ10:00

                                                                                                                                                         2-TERMIN GODZ10:15

                                                                                                                                                 Łódź ul. Kilińskiego 2

                                                                                                                     Wszystkich Członków Stowarzyszenia Zapraszamy

W dniu 7.02.2016 Występ 1% dla Łodzi w Manufakturze

-Mały Big Band

Hip-Hop

Szermierka Go-Now

Uwaga Uwaga !!!
W dniu 16.01.2016r
Odbędzie się zabawa karnawałowa w DK „Lutnia”
O godzinie 15:00
Prosimy o upieczeniu ciast

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na Zabawę Karnawałową w dniu 16 stycznia o godzinie 15.00 która jak co roku odbędzie się w Bałuckim Ośrodku Kultury ul. Łanowa 14.

Rodziców i Opiekunów prosimy o słodkości w postaci smacznych ciast , ewentualnie napoi , ciastek, owoców.

Prosimy o zabranie dobrych humorów oraz życzymy Miłej Zabawy

 

INFORMACJA

Kalendarz na rok 2016 ,, Filmowa Łódź” wydany przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi można nabyć kontaktując się   email -stow.down@wp.pl.

 

 

Niech się spełnią świąteczne życzenia:
te łatwe i trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i te małe,
te mówione głośno lub wcale.
Niech się spełnią wszystkie one krok po kroku,
tego ŻYCZY w Nowym Roku. 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Wigilijne ,które odbędzie się 12.12.2015r  o godzinie 12:00

Jagiellońskim Ośrodku Kultury ul. Wspólna 6.

Koszt uczestnictwa dla podopiecznych Stowarzyszenia i niepełnoletniego rodzeństwa wynosi 5zł, dla Pozostałych uczestników 15zł

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do końca listopada

                                                                                                                                                    Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

W dniu 22.Października zmarł w wieku 51 lat nasz Kolega Jacek Marcinkowski.

Jacek był sympatycznym, pogodnym człowiekiem z dużym poczuciem humoru.

Bardzo chętnie uczestniczył w turnusach w naszym ośrodku w Bardzyninie.

           Ze smutkiem żegnamy naszego Kolegę.Pogrzeb odbędzie się dnia 27.10.2015r

o godz 10:30 na cmentarzu Mania o czym zawiadamiają

                                    Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie z Urzędem Miasta Łodzi,Wyższą Szkołą Filmową , Galerią J wydaje kalendarz na rok 2016 na podstawie scen z filmów kręconych w Łodzi.

W postacie aktorów wcielają się podopieczni Stowarzyszenia.

Wszystkich chętnych wzięciem udziału w zdjęciach zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia – 533-666-270

http://tvtoya.pl/news/show/11430 pod tym linkiem można zobaczyć reportaż w Tv Toya z uroczystości Jubileuszu 25-lecia

 

100_0920 100_0918 100_0908 100_0898

 foto: Kurier Ziemi Obiecanej

opieka nad stroną przejmuje Tomasz Michalak

Serdecznie zapraszamy na 25 lecie naszego Stowarzyszenia

które odbędzie się 2 października 2015r. w Jagielońskim Ośrodku Kultury
przy ul. Wspólnej 6 w Łodzi o godzinie 15.00

Prośba o deklarację rodziców w sprawie udziału w kalendarzu i wymiary dziecka:wzrost szerokość w pasie długość spodni długość ręki od barku do nadgarstka w celu doboru
stroi do kalendarza.

Termin zdjęć podamy na 2 tygodnie przed,odrębną informacją i telefonicznie.

ZAJĘCIA w Stowarzyszeniu w 2015 roku

Basen- Wodny Raj            Pn i Cz          18.30

Angelika                            Sob                 13.00

HIP HOP                            Wt                   17.00

Pałasze „Go-Now”             Pt                   16,00

                                                                     17.00

                                                                    18.00

Gimnastyka korekcyjna    Pt                   16.00

                                                                     17.00

Big-Band                    Pn                           16.00

                                    Czw                        16.00

Pedagog – zaj. indywidualne  Wt i Pt

TUS    Pn                                17.00

           Śr                                 17.30

Muzykoterapia – zaj. indywidualne   Pn      16.00

                                                                Wt       16.30

                                                                Śr         16.30

Muzykoterapia – zaj. grupowe           Czw       17.30

Logopedia Żbikowska        terminy uzgadniane indywidualnie

Logopedia Balcerek-Bunio  terminy uzgadniane indywidualnie

Terapia ręki    terminy uzgadniane indywidualnie

NEUROLOGOPEDIA 0-12 lat  terminy uzgadniane indywidualnie

Taniec w kręgu        Śr           17.00


 Nasze Muzykowanie

Ruszył projekt finansowany przez Fundację Pzu Młodzi Niepełnosprawni-Sprawni z PZU

icon[1]

dzięki któremu ćwiczymy , odpoczywamy , bawimy się przy muzyce, uczymy się grać na instrumentach

Wszystkich chętnych zapraszamy są jeszcze wolne miejsca

kontakt e-mail stow.down@wp.pl

lub 533666270 

Trening Umiejętności Społecznej dofinansowany przez Prezydenta Miasta Łodzi rozpoczyna się
30 kwietnia aż do 23 grudnia 2015r.

Zajęcia będą prowadzone przez 2 psychologów w dwóch grupach wiekowych.
I grupa dzieci szkolne pn 17.30 – 19.30
II grupa młodzież i osoby dorosłe śr 17.00 – 19.00

Koszt za zajęcia wynosi 25,00zł miesięcznie

 


 

Dalszy ciąg realizacji 3-letniego programu dofinansowanego ze środków PFRON w ramach którego realizujemy zajęcia:

1. grupowe:
– nauka pływania
– szermierka GO- NOW
– Hip- Hop
– gimnastyka korekcyjna

2. indywidualne:
– psycholog
– logopeda

 

 

 

 

Jesteś naszym gościem 🙂

Komentowanie jest wyłączone