Projekt PFRON

PFRON_wersja-podstawowa_RGB

Od 1 kwietnia 2022 r. realizujemy w naszym Stowarzyszeniu drugi okres projektu, w którym prowadzone są zajęcia dofinansowane  w ramach

umowy nr  ZZO/000273/05/D z dnia 7 maja 2021 r.

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Siła terapii 2.   Projekt będzie realizowany do 31.03.2024 r.

                                      Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Zgłoszenie do projektu   można dokonać  w biurze Stowarzyszenia, telefonicznie lub e-mailem. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

 

 

kupaDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SIŁA TERAPII 2

DOFINANSOWANIE

502 689,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

606 692,04

Komentowanie jest wyłączone