Historia

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Trisomia 21” w Łodzi działa od 1990r. (zobacz wpis w KRS), od 2009r. jest organizacją pożytku publicznego (zobacz w spisie).

Misją Stowarzyszenia jest przełamywać społeczne bariery związane z postrzeganiem osób z zespołem Downa oraz stworzyć pozytywny obraz osób z trisomią w społeczeństwie. Nadrzędnym celem działalności Stowarzyszenia jest kształtowanie warunków do godnego życia, samorealizacji i wyrównywania szans osób z zespołem Downa w środowisku rodzinnym i społecznym oraz kształtowanie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

Istotne „kamienie milowe” w historii Stowarzyszenia:

1990:

 • 19 czerwca – organizacja pierwszego założycielskiego zebrania Rodziców w celu powołania Stowarzyszenia, zatwierdzono Statut Stowarzyszenia, Komitet Założycielski powstał przy udziale nadzorujących pracowników Poradni Genetycznych
 • 30 listopada – dokonanie wpisu do rejestru I wydziału Sądu Wojewódzkiego

1991:

 • organizacja pierwszego turnusu rehabilitacyjnego w Krzeczowie nad Wartą, pierwszy pobyt matek z chorymi dziećmi w Karolinowie nad Zalewem Sulejowskim w Ośrodku Stymulacji Psychoruchowej

1992:

 • organizacja pierwszej wspólnej wycieczki do Krynicy Górskiej oraz do Ustronia Morskiego
 • powstanie pierwszego integracyjnego przedszkola dla dzieci zdrowych i z Zespołem Downa na Grota Roweckiego 6 (tam też odbywały się zebrania Zarządu)

1993:

 • organizacja turnusu rehabilitacyjnego w Puszczykowie dla Podopiecznych Stowarzyszenia

1994:

 • organizacja turnusu rehabilitacyjnego w Pobierowie dla Podopiecznych Stowarzyszenia

1995:

 • pierwsza siedziba Stowarzyszenia przy ulicy Kilińskiego 2 (wówczas w zespole „Harnam”), gdzie również dzięki pracy min Pawła Stasiaka z zespołu Papa dance nasze dzieci mają możliwość brania udziału w spektaklach uczą się tańców ludowych.
 • 1 marca – podpisano porozumienie z Fundacją Kulturalną „Harnam” dotyczące adaptacji pomieszczeń, użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego i współpracy ramowej
 • 29 czerwca – otwarcie sali rehabilitacyjnej na 2 piętrze przystosowanej do pracy z Podopiecznymi Stowarzyszenia.
 • organizacja turnusu rehabilitacyjnego w Busku Zdrój
 • pozyskanie z Wydziału Zdrowia Publicznego oraz Fundacji Batorego pierwszego dofinansowania na rehabilitację logopedyczną, basen oraz zajęcia kulturalne

1996:

 • zakup i adaptacja działki w Bardzyninie w gminie Dalików, w celu budowy Ośrodka dla Podopiecznych Stowarzyszenia i ich Rodzin  [LINK]
 • organizacja I Mittingu Lekkoatletycznego z udziałem naszych podopiecznych, pierwsze medale dla naszych dzieci

1997:

 • organizacja Olimpiady Sportowej, kolejne złote i srebrne medale
 • występ Podopiecznych podczas Gali wręczania Orderu Uśmiechu zorganizowanej w Teatrze Jaracza

1998:

 • powstanie Zespołu Instrumentalistów Perkusyjnych pod nazwą Mały Big Band [LINK]
 • rozpoczęcie zajęć w wyremontowanej i wyposażonej Sali Rehabilitacyjnej
 • prezentacja Form Inicjatyw Obywatelskich w których zaprezentowało się studio terapeutyczne „Harnam” z udziałem Podopiecznych Stowarzyszenia, która odbyła się w Łódzkim Domu Kultury w ramach obchodów Święta Łodzi
 • występ Podopiecznych w Jarocinie na VII Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Równolegle mają miejsca wydarzenia cykliczne:

 • 1990 – 2000 – w Ośrodku Kultury Lutnia odbywa się jak co roku spotkanie po nazwą ,,Bądźmy Razem”, Wojewódzki Mitting Pływacki , organizowane są wycieczki oraz turnusy rehabilitacyjne dla Podopiecznych, Zespół Mały Big Band koncertuje w Polsce (w Centrum Zdrowia Matki Polki pod hasłem: „Dzieci Dzieciom”) oraz poza granicą Kraju
 • 2000 – 2010 – trwa rozbudowa Ośrodka w Bardzyninie [LINK]
 • 2010 – 2015 – mają miejsce cykliczne występy Podopiecznych w ramach obchodów Święta Łodzi

Mijają kolejne lata.

Rośniemy w siłę, tworzymy Rodzinę, rozbudowujemy dom w Bardzyninie, staramy się pozyskiwać środki na różnego rodzaju zajęcia nie tylko dla podopiecznych, ale i Rodziców. Rozwijamy pasję naszych dzieci, tworzymy grupę wsparcia dla Nowych Rodziców i Podopiecznych. Prowadzimy wszelakie zajęcia rozwijające, pedagogiczne, logopedyczne, ruchowe, korzystamy z nowych form rehabilitacji takich jak: Go-Now – bezpieczna szermierka, hip-hop – taniec nowoczesny, muzykoterapia, hipoterapia, neurologopedia i wiele innych.

W kwietniu 2023r. Stowarzyszenie przenosi się do nowej siedziby, na ulicę Franciszkańską 15 w Łodzi.

I z całą pewnością nie jest to nasze ostatnie słowo. 🙂

Komentowanie jest wyłączone