zarząd

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

  • Zdzisław Nowakowski – przewodniczący
  • Joanna Bendkowska – z-ca przewodniczącego
  • Katarzyna Adamiak – sekretarz
  • Wiesława Gąszcz – skarbnik
  • Ireneusz Knast
  • Janusz Lewandowski

Komentowanie jest wyłączone