muzykoterapia

W roku 2016 Muzykoterapia dofinansowana ze środków PFRON OD 01.04.2016-31.03.2018

Zajęcia prowadzą Alicja Szkudlarek i Igor Osenko

Zajęcia indywidualne -chętni umawiają się bezpośrednio z terapeutą

Zajęcia grupowe w każdy czwartek 17.30-19.30 prowadzone przez Panią Alicję Szkudlarek.

Koszt zajęć grupowych 20zł m-c

Zajęcia indywidualne 10zł m-c

 

 

Muzykoterapia dofinansowana z Fundacji PZU młodzi niepełnosprawni-sprawni PZU

Zajęcia indywidualne prowadzi Igor Osenko -uczestnicy umawiają się indywidualnie

zajęcia grupowe prowadzi Alicja Szkudlarek

Muzykoterapia dofinansowana z Fundacji PZU od 1.07 do 31.12.2015

 

 

Komentowanie jest wyłączone